hEDS ja HSD väliset erot

EDS:n hypermobiilin alamuodon (hEDS) ja yliliikkuvuuskirjon oireyhtymien (HSD) erot

Ylilliikkuvuusoireyhtymien jaotteluun on tehty suuri muutos. Jotta tunnistettaisiin yliliikkuvuusoireyhtymien koko jatkumo, luotiin käsite yliliikkuvuuskirjon oireyhtymät (hypermobility spectrum disorders, HSD), jonka toisessa päässä on oireeton yliliikkuvuus (ihminen, jolla yliliikkuvuutta nivelissä, mutta ei mitään muita oireita) ja toisessa päässä on EDS:n hypermobiili alamuoto (hEDS). 

HSD verrattuna hEDS:aan: uudet diagnostiset kriteerit

Vuoden 2017 kriteerien mukaan on ensin varmistettava, etteivät oireet liity toiseen EDS:n alamuotoon, vammaan tai johonkin toiseen sidekudossairauteen, kuten Marfanin oireyhtymään.

  • Tämän jälkeen oireita ja sukuhistoriaa verrataan uusiin hEDS:n kriteereihin Katso lisätietoa sivulta 2017 kriteerit Ehlers-Danlosin hypermobiilille alamuodolle
  • Jos hEDS:n kriteerit eivät täyty, verrataan oireita yliliikkuvuuskirjon oireyhtymiin.
  • HSD:n alatyyppi määritellään kolmen tekijän suhteen (katso kohta ”2017 kriteerit HSD:lle”):
    • mitkä nivelet ovat yliliikkuvia
    • Beightonin pisteytys
    • muut tuki- ja liikuntaelinoireet