Oirekuva

Tuki- ja liikuntaelimistön oireet

Tuki-ja liikuntaelimistön yleisiä oireita ovat vammat, krooninen kipu, häiriintynyt asentotunto ja lihasheikkous.

Krooninen kipu

Krooninen kipu voi olla merkki yliliikkuvuuden aiheuttamista vammoista, epätavallisesta kipuherkkyydestä tai heikentyneestä sidekudoksen toiminnasta. Kroonisen kivun syy tulisi kuitenkin aina selvittää.

Häiriintynyt asentotunto

Asentotunto eli proprioseptiikka saattaa olla alentunut tai häiriintynyt. Tällöin henkilö ei hahmota kehon ja/tai raajojen asentoja. Myös lihasvoiman hahmottaminen saattaa olla häiriintynyt, jolloin henkilö ei hahmota onko lihaksesta käytössä kaikki vai osa voimasta.

Muut tuki- ja liikuntaelinten oireet

Muina oireina saattaa olla mm. madaltunut jalkaholvi, raajojen luuston virheasennot, lievä tai keskivaikea skolioosi, yläselän kumara asento tai notkoselkä. Tuki- ja liikuntaelinten oireisto saattaa vaikeuttaa liikkumista. Vähäisen liikunnan on tutkimuksissa osoitettu aiheuttavan muita terveysongelmia.

Vammat

Vammat voidaan jakaa makro- ja mikrovammoihin. Makrovammoja ovat sijoiltaanmenot, osittaiset sijoiltaanmenot ja niihin liittyvät pehmytkudosvauriot (nivelsiteet, jänteet, lihakset). Nämä voivat aiheuttaa kipua sekä nivelten toimintarajoitteita. Mikrovammat ovat vammoja, joiden tapahtumista ei huomaa, koska ne eivät aiheuta äkilllistä kipua. Toistuvat mikrovammat altistavat nivelrikolle. Lisäksi ne saattavat aiheuttaa jatkuvaa kipua tai särkyä.

Muut ongelmat

Yliliikkuvuusoireyhtymissä esiintyy oireita, jotka eivät ole suoraan yhteydessä nivelten yliliikkuvuuteen. Näitä ovat mm. maha-suolikanavan ja rakon toimintaan liittyvät oireet sekä lantion hallinnan vaikeus. Nämä ovat todellisia ongelmia, jotka saattavat rajoittavat jokapäiväistä elämää ja niitäkin kuuluu hoitaa.