hms / HSD

Vaikeaoireinen yliliikkuvuus ja sidekudossairaudet

Vaikeaoireinen yliliikkuvuus on nippu oireyhtymiä, joissa nivelten yliliikkuvuuden/ylitaipuisuuden (hypermobiliteetin) lisäksi esiintyy koko elimistön toimintaan liittyviä oireita ja ongelmia.

Yliliikkuvuusoireyhtymän (Hypermobiliteettioireyhtymä, hms M35.7) lisäksi on olemassa sidekudossairauksiksi luokiteltavat Ehlers-Danlosin oireyhtymä (EDS, Q79.6), Osteogenesis Imperfekta (OI, Q78.0) ja Marfanin oireyhtymä (Q87.4).

Vuodesta 2017 lähtien on käytetty termiä yliliikkuvuuskirjon häiriöt (HDS hypermobility spectrum disorders) hypermobiliteettioireyhtymän sijaan. Kansainvälinen yhteisö hakee uudelle luokitukselle ja uusille nimille ICD-10 -koodeja, joita vielä toistaiseksi ei ole käytössä.

Lisää tietoa löydät kohdasta tutkimuksia ja artikkeleita.