Jäsenoikeudet

 • Jäsenoikeudet
   
  • käyttää varsinaisen jäsenen äänivaltaa / osallistua päätöksiin yhdistyksen kokouksissa
  • saada koolle yhdistyksen kokous
  • pysyä jäsenenä
  • erota yhdistyksestä milloin haluaa
  • saada yhdistykseltä / sen kattojärjestöltä palveluja
  • tutustua yhdistyksen asiakirjoihin
  • tehdä aloitteita
    
 • Jäsenen velvollisuudet
   
  • suorittaa yhdistykselle sen sääntöjen määräämät maksut
  • olla vahingoittamatta yhdistystä omalla menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella