Voimaa vertaisuudesta -loma apua tarvitseville aikuisille - ano tuettua lomaa ensi kesälle!

4.11.2018Ensi kesänä tuettua Sedyn ja MTLH:n järjestämää Voimaa vertaisuudesta -lomaa voivat hakea apua tarvitsevat aikuiset. Loma järjestetään 26.5-31.5.2019 Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä.

Voimaa vertaisuudesta- lomien tavoitteena on, että lomalaiset virkistyvät, tapaavat toisia samassa tilanteessa olevia sekä saavat vertaistuen ja lomaohjelman kautta voimavaroja arkeen. Lomalla on mahdollisuus osallistua ohjattuihin toimintatuokioihin oman jaksamisen ja toimintakyvyn mukaisesti. Maaseudun terveys- ja lomahuollon (MTLH) tuettua lomaa voivat hakea eri- ikäiset Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, joilla ei ole muuten mahdollisuutta lomailuun. 

Ensi kesänä Voimaa Vertaisuudesta -loma järjestetään Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä 26.5-31.5.2019. Loman kohderyhmä vaihtelee vuosittain. Ensi kesänä kohderyhmänä ovat apua tarvitsevat aikuiset. Apua tarvitsevien aikuisten lomilla lomailijan erityistarpeet on huomioitu majoituksessa (esteettömyys, apuvälineet) ja lomakohteen henkilöstössä sekä lomaohjelmassa. Lomalaisen on mahdollisuus saada lomalla yleisavustusta esim. siirtymisissä ja ruokailussa. Mikäli hakija tarvitsee kokonaisvaltaisempaa avustusta, tulee hänen hakeutua lomalle oman avustajan/omaisen kanssa.

MTLH:n tuetut lomat järjestetään STEA:n kohdennetun toiminta-avustuksen turvin. Lomatukea myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Hakija itse perustelee lomatuen tarpeen vapaamuotoisesti hakemuksessa. Tuen myöntämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. ensikertalaisuus, tulotiedot, velat ja esim. sairauskulut, terveyteen liittyvät perusteet, hakijan elämäntilanne ja aiemmin myönnetty lomatuki. Hakemukset käsitellään MTLH:ssa ja lomaryhmät muodostetaan pian hakuajan päätyttyä. Lomatuki myönnetään em. perusteiden pohjalta  eniten tarvitseville. Mikäli lomalle valinnan kriteerit täyttyvät, lomatukea voidaan myöntää samalle henkilölle useammin kuin kerran, mutta korkeintaan joka toinen vuosi. 

Lomasta maksetaan omavastuuosuus, josta lähetetään lasku loman kutsukirjeen yhteydessä. Omavastuuosuus on 20€/henkilö/vuorokausi aikuisilta ja 17-vuotta täyttäneiltä. Alle 17-vuotiaat lapset lomailevat ilman omavastuuta. Tuettu loma sisältää täysihoidon (aamiainen, lounas ja päivällinen, perhelomilla lapsille iltapala), majoituksen jaetuissa 2 hengen huoneissa tai perhekoon mukaisissa huoneissa/huoneistoissa sekä ryhmälle suunnatun lomaohjelman. Matkakustannuksista lomakohteeseen vastaa lomalainen itse.

Hae tuettua lomaa

Hakuaika päättyy 26.2.2019

 

Kuntoutuskeskus Kankaanpää