Uusi oppinäytetyö hEDSiä sairastavien työkyvystä valmistunut

30.6.2017

Suomen Ehlers- Danlos III- sairaiden työkyky Työkykyideksillä® mitattuna : viisivuotisen seurantatutkimuksen ensimmäinen vaihe

Mielenkiintoinen opinnäytetyö, jonka tarkoituksena selvittää hEDSiä (hypermobiili EDS entinen EDS III) sairastavien itsearvioitua työkykyä Suomessa. Opinnäytetyön tavoitteena on myös lisätä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden tietoa syndroomasta ja parantaa potilaiden hoitoa ja ohjausta. Opinnäytetyö toteutetaan viiden vuoden seurantatutkimuksena, jonka ensimmäinen vaihe toteutettiin tämän tutkimuksen avulla.

Tutkimuksen tulokset viittaavat EDS III- sairaiden merkittävään työkyvyn alenemaan suurimman osan vastaajista (N=38, 76%) saadessa työkykyindeksin pisteytyksen mukaan ”huono työkyky”. Johtopäätöksenä todetaan, että EDS III- sairaat ovat moniongelmainen potilasryhmä, joiden hoitoon ja kuntoutukseen tarvittaisiin moniammatillista ja -tahoista sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöistä koostuvaa tiimiä.

Tutkimus ladattavissa kokonaisuudessan tältä sivulta:
http://www.theseus.fi/handle/10024/132207