Uudet diagnosointikriteerit

16.3.2017

Maaliskuussa 2017 julkaistiin The American Journal of Medical Genetics -lehdessä uudet luokittelukriteerit Ehlers-Danlosin oireyhtymälle sekä hypermobiliteettioireyhtymälle. Ylilliikkuvuusoireyhtymien jaotteluun on tehty suuri muutos luomalla uusi käsite yliliikkuvuuskirjon oireyhtymät (Hypermobility Spectrum Disorders, HSD), jonka toisessa päässä on oireeton yliliikkuvuus (ihminen, jolla yliliikkuvuutta nivelissä, mutta ei mitään muita oireita) ja toisessa päässä on EDS:n hypermobiili alamuoto (hEDS).

Olennaisin ero HSD-diagnoosin ja hEDS-diagnoosin välillä on se, että hEDS diagnoosilla on tiukemmat kriteerit. Oireiston vaikeus voi vaihdella huomattavasti eri potilaiden välillä diagnoosista riippumatta. Potilaiden hyvä hoito ja kuntoutus ovat tärkeämpiä kuin diagnoosin nimi. Sivuiltamme voit lukea uudet luokittelukriteerit hEDSille ja HSD:lle suomeksi käännettynä.

Seuraava jäsenkirje lähetetään huhtikuun alussa, ja sieltä löytyy suomeksi koonti uusista diagnosointikriteereistä ja kenties muuta tietoa uusien artikkelien tiimoilta. 

Yhdessä Harson (harvinaisten sairauksien kattojärjestö) kanssa jatkamme tiedottamista EDS:n alamuotojen (cEDS, hEDS, vEDS ja pienemmät ryhmät) harvinaisuudesta. 

Yhdistys tulee tiedottamaan uudistuksista kaikkia yliopistosairaaloiden reumatologian, fysiatrian ja kliinisen genetiikan poliklinikoita kevään aikana.

Englanniksi löydät tietoa ja linkit tutkimusartikkeleihin The Ehlers-Danlos Societyn kotisivuilta.