Osallistu EDS-aiheiseen opinnäytetyöhön!

25.10.2016


Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa, ensimmäisenä maailmassa, EDS III-sairaiden työkykyä verrattuna muuhun Suomen aikuisväestöön.

Hei!

Olen sairaanhoitaja Tipi Räsänen. Olen tekemässä YAMK- tutkintooni (Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen) liittyvää opinnäytetyötä Metropolia amk:sta Suomen Ehelrs-Danlos alatyyppi 3 (EDS III) sairaiden työkyvystä. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa, ensimmäisenä maailmassa, EDS III-sairaiden työkykyä verrattuna muuhun Suomen aikuisväestöön.

Tutkimuksen tavoitteena on, että tutkitun tiedon perusteella sosiaali- ja terveysalan toimijoilla olisi käytössään enemmän tietoa EDS III-sairaiden työkyvystä ja tehdessään päätöksiä ja ratkaisuja heillä olisi käyttää tutkittua tietoa päätöstensä perusteina. Kyseessä on Työterveyslaitoksen kehittämän Työkykyindeksi®- kyselyn avulla suoritettu seurantatutkimus jonka ensimmäisen vaiheen kysely suoritetaan nyt ja toinen identtinen vaihe viiden vuoden kuluttua. Tutkimuksen tuloksista ei voi tunnistaa yhden vastaajan tietoja. Yhteystietoja käytetään vain tähän, ja viiden vuoden päästä tehtävään tutkimukseen, eikä niitä luovuteta kenellekään. Tietoja käsittelee vain minä,  Tipi Räsänen ja henkilökohtainen avustajani Hanna Nybom. Paperinen tutkimuslomake postitetaan osallistujille lokakuun alussa ja vastausaikaa on 10 päivää. Kyselylomakkeen mukana tulee kirjallinen suostumuskaavake tutkimukseen osallistumisesta joka allekirjoitetaan ja nämä molemmat palautetaan valmiiksi maksetussa palautuskuoressa.

  • Onko sinulla diagnosoitu EDS III ICD-koodilla Q79,6?
  • Oletko täyttänyt 30 vuotta?
  • Kiinnostaisiko sinua osallistua tutkimukseen työkyvystäsi nyt ja viiden vuoden kuluttua?

Jos vastasit kaikkiin kohtiin kyllä niin laita minulle sähköpostia osoitteeseen tipinka1@gmail.com. Lähetän sinulle virallisen ”Ohje vastaajalle” kaavakkeen jonka jälkeen voit tehdä päätöksesi osallistumisesta.

Jos siis päätät osallistua lähetä minulle sähköpostitse nimesi ja yhteystietosi kyselykaavakkeen lähettämistä varten. Kysyn vielä erikseen lupaa yhteystietojesi säilyttämistä varten viiden vuoden ajan seurantatutkimuksen toista vaihetta varten.

Syysterveisin, Tipi Räsänen