Hypermobiili EDS yleisin EDS-diagnoosi nettikyselyssä

29.7.2015


Sedyn nettisivulla olleeseen kyselyyn diagnoosista vastasi yhteensä 324 henkilöä, joista suurin osa sairasti hypermobiilia Ehlers-Danlosin syndroomaa (HEDS).

Uusituilla nettisivuillamme on mahdollista luoda pikakyselyitä, joihon kaikki sivuilla kävijät pääsevät vastaamaan. Ensimmäisessä kyselyssä kysyimme mikä EDS:n alatyyppi vastaajalla on. 

Suurimmaksi ryhmäksi nousi hypermobiilia EDS:ää sairastavat 49%:lla, toiseksi eniten löytyi klassista EDS:ää sairastavia eli 11%. Kyselyyn vastanneista 29%:lla ei ollut EDS -diagnoosia. Kyselyyn oli aikaa vastata noin 7 kk. 

Seuraavassa kyselyssä kartoitamme vastaajien elämäntilanteita eli kysymme EDS-diagnoosin saaneilta ovatko he työelämässä, eläkkeellä vai jossain muussa tilanteessa. Kyselyyn pääset vastaamaan etusivun vasemmasta laidasta.