Kevätkokous 4.5.2024 klo 14

4.5.2024 klo 14:00

Tervetuloa Suomen Ehlers-Danlos yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen 4.5.2024 klo 14.00 Haahkapolku 3, Helsinki. Kokous toteutetaan hybridikokouksena. Ilmoittautumiset pj@sedy.fi, kerro myös tuletko kokoukseen paikan päälle vai osallistutko etänä.

Kevätkokouksen esityslista:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokoukselle tarvittavat toimihenkilöt: puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa (kokous valitsee kokouksen toimihenkilöt keskuudestaan)
  3. Todetaan kokouksen osanottajat
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  6. Esitetään hallituksen laatimat edellisen vuoden toimintaa koskeva toimintakertomus ja tilinpäätös
  7. Esitetään toiminnantarkastajan lausunto edellisen vuoden toiminnasta
  8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvelvolliselle tai muista toimenpiteistä, joihin toimintakertomus tai tilinpäätös antavat aihetta
  9. Päätetään muista kokouksen ¾ määräenemmistöllä kiireelliseksi toteamista asioista ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset
  10. Kokouksen päättäminen

Terveisin Suomen Ehlers-Danlos -yhdistyksen hallitus